Komparative Kulturstudier – Københavns Universitet

 
Komparative Kulturstudier på Københavns Universitet

Komparative Kulturstudier arbejder med studiet af samfund og kultur i et tværkulturelt og kultursammenlignende perspektiv.

Faget hører under Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS).

→ Læs om forskningen på instituttet, inkl. islamforskningen.

→ Find kontaktoplysninger på de ansatte.

→ Find eksperter i presserummet.

Potentiel studerende

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Efter- og videreuddannelse
Læs Komparative Kulturstudier på Åbent Universitet.

Er du studerende

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

Tilvalg (BA + KA)

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.